Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 31 juli 2008

Gratis verzekering gewaarborgd wonen stopt voorlopig op 1 augustus

31/07/2008 - De verzekering gewaarborgd wonen voorziet in een dekking voor wie zijn hypothecaire lening niet meer kan afbetalen wegens onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. 

De voorbije vijf jaar betaalde de Vlaamse overheid de volledige premie voor deze verzekering voor wie dit aanvroeg en aan de inkomensvoorwaarden voldeed. Ondanks het gratis karakter ervan had de verzekering bij de doelgroep maar een matig succes, met slechts 4200 polissen per jaar.

Het contract dat de Vlaamse Gemeenschap over de verzekering gewaarborgd wonen in 2003 afsloot met Ethias loopt nu af op 1 augustus. Het is daarbij niet duidelijk of de tussenkomst van de Vlaamse overheid in de toekomst zal verdergezet worden. Wie de verzekering eerder afsloot blijft uiteraard gedekt onder de voorwaarden van de polis.

Vlaams minister Marino Keulen laat weten dat de regeling in elk geval niet in de huidige vorm zal voortgezet worden. Bij een marktbevraging van de verzekeringssector was enkel Ethias opnieuw kandidaat om de verzekering aan te bieden. De prijsofferte van Ethias (9 miljoen euro) valt echter ruim buiten het beschikbare budget dat de Vlaamse Gemeenschap hiervoor heeft voorzien (4,15 miljoen euro). De minister van Wonen zal nu onderzoeken wat binnen het beschikbare budget nog mogelijk is en zal komende september zijn voorstellen aan de Vlaamse regering voorleggen.